Telefon: +420 774 624 368, +420 602 142 280 | Email: oms.ustinl@seznam.cz | Adresa: Gorkého 28, Ústí nad Labem, 400 04 | ČÚ: 0881909379/0800 | IČ: 67777881

Kynologie Propozice

Důležitá upozornění pro kynologické akce

Uzávěrka přihlášek ke zkouškám loveckých psů je 7 dní před termínem zkoušek.

Veškeré přihlášky musí být ŘÁDNĚ a ÚPLNĚ vyplněny, včetně přesné adresy majitele i vůdce. Přihlášky na zkoušky zasílejte na adresu OMS Ústí nad Labem, nejlépe však emailem na adresu předsedkyně KK do termínu uzávěrky. Nedílnou součástí každé přihlášky musí být kopie průkazu původu psa, bez této náležitosti nebude přihláška akceptována!

Poplatek za zkoušky se hradí bezhotovostně na účet OMS Ústí nad Labem, případně v hotovosti v kanceláři OMS Ústí nad Labem.

Vždy s sebou mějte Průkaz původu psa.

Soubory ke stažení